Soldater og Tropper

                                                               KAROLINEREN.jpg (17200 bytes)  Svensk karoliner

               Armfeldts Troppestyrker

 

 

Kavaleri:

Åbo lens regiment til hest  

Nylands regiment til hest

Karelska regiment til hest

Jemtl. kavalerikompani til hest

750 mann

740 mann

610 mann 

170 mann

Infanteri:

Åbo lens infanteriregiment

Bjørneborgs infanteriregiment

Tavastehus lens infanteriregiment

Nylands infanteriregiment

Østerbottens infanteriregiment

Viborg lens infanteriregiment

Savolax infanteriregiment

Finske verv. bataljonen

Helsinge bataljonen

Jemtlands regiment

Kaptein Långstrøms frikompani

470 mann

255 mann

640 mann

400 mann

910 mann

110 mann

450 mann

140 mann

650 mann

1285 mann

70 mann

_______________

I tillegg til troppene inngikk arme`staben og artilleri samt 727 skyssbønder med 2928 hester.

Sammenlagt antas armee`n ved avmarsj å ha bestått av følgende ressurser:

10073 mennesker

  6721 hester

  2500 slaktedyr

Soldatutrustning:

Den svenske karolinerens utrustning var følgende:

Hatt eller karpus   (strikket lue).   

Blå frakk.   Skinnbukser. Gule strømper1 par sko med spenner 2 skjerf.  2 par skjorter1 par hansker. 1 ransel.

 

 

                      Norsk Karoliner.jpg (6563 bytes)  Norsk dragon

              Nordenfjeldske arme`

 

 

Den 21. juni 1718

Søndre Trondh. Regiment

Nordre Trondh. Regiment

Landdragoner

Vervet Kompani

Artilleri i Trondheim

Frikompani i Trondheim

2.Borgerkompanier i Trondheim

2052 mann

2047 mann

1926 mann

180 mann

40 mann

120 mann

200 mann

I løpet av høsten fikk man dessuten forsterkninger fra Sør - Norge:

Det Opplandske Regiment

Det Akershuske Regiment

Oberst Kruses Dragonregiment

720 mann

720 mann

160 mann

 

Den 1. november 1718

Vanlig infanteri

2.Borgerkompanier

Landdragoner

Nordenfjeldske Dragonregiment

Artilleri

6200 mann

200 mann

720 mann

1014 mann

40 mann

 

Totalt i Trondheim                                             8174 mann 

I forsvaret av byen deltok dessuten orlogsskipet Sydermanland, fregatten Søridderen og huggerten Landsort

 

 

    --------------------------------------

       SLIPSTEINSVEIV.jpg (14633 bytes)

              Kanonkule og karolinsk børsepipe som er gjort om til slipesteinsveiv.

              Gjenstandene fins i Tydal  Bygdemuseum.

 

Home